نقاشی دیواری کافه و رستوران

Cafe & Restaurant Mural & Graffitis

کافه ها و رستوران ها یکی از مهم ترین مراکز تفریحی در بین خانواده های ایرانی است و اهمیت دیزاین این فضاها بر هیچ کس پوشیده نیست. در این برگه تعدادی از اجراهای نقاشی دیواری و همچنین دیزاین کامل کافه ها و رستوران های مختلف تهران توسط هنرمندان و مهندسان شرکت دیوارنگار را مشاهده می کنید.